Terapia i rehabilitacja


REHABILITACJA

Dom Pomocy Społecznej w Łomży dysponuje szerokim zapleczem rehabilitacyjnym w ramach trzech działów: kinezyterapii, fizykoterapii i hydroterapii. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są z mieszkańcami zarówno w ramach zajęć terapeutyczno-aktywizacyjnych jak i procesu medyczno-społecznego.

Celem jest przywracanie oraz kompensacja utraconych funkcji za pomocą fizycznych środków, stosowania działań usprawniających i terapeutycznych, a zwłaszcza ruchu. Do niewątpliwych zalet rehabilitacji należy brak skutków ubocznych często występujących przy leczeniu farmakologicznym, jak również dodatni wpływ na stan psychiczny mieszkańców.

W naszym Domu funkcjonuje:

Każdy mieszkaniec ma możliwość polepszenia lub utrzymania swojej sprawności ruchowej poprzez korzystanie z usprawniania fizycznego w formie ćwiczeń ruchowych oraz indywidualnych zabiegów zleconych przez lekarza.


TERAPIA

Podstawowym celem terapii zajęciowej prowadzonej w naszym Domu jest zwiększanie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie wartości własnej i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę. Terapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, rehabilitanci i opiekunowie starają się zorganizować czas wolny proponując szeroki wachlarz zajęć. W ramach terapii w naszym Domu pracuje również psycholog. Organizacja terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej jest uzależniona od aktualnych potrzeb i możliwości mieszkańców. Indywidualne Plany Wsparcia opracowuje i weryfikuje zespół terapeutyczno-opiekuńczy.

W Domu Pomocy Społecznej w Łomży działa kilkanaście pracowni terapeutycznych. Zajęcia mają charakter dobrowolny i są dostępne dla wszystkich podopiecznych:

Ponadto odbywają się zajęcia z choreoterapii, teatralne, biblioterapia, ludoterapia oraz silwoterapia.