Nie możemy kochać domu, który nie ma swego oblicza i w którym kroki są pozbawione sensu


Misją naszego Domu jest tworzenie dla mieszkańców inspirującego miejsca do rozwoju pasji, zainteresowań i uzdolnień poprzez zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju, kompleksową, zindywidualizowaną opiekę i terapię w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego.

JESTEŚMY: